ПУБЛІКАЦІЇ З ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ (продовження)

==> до сторінки ПУБЛІКАЦІЇ З ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ (початок)

11. Сич О.І., Мінаєв А.В. Новітня історія: зміст поняття та хронологічні межі (науковий семінар кафедри історії нового та новітнього часу, 9 жовтня 2012 р) // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 15. – С. 141-153. 

12. Минаев А.В. В поисках коммунизма (Рец. на кн: Ильченко С. Другим путем. Мир придет к коммунизму — это не выдумка Маркса. — М., 2013) / Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 18. – С. 108-126.

13. Мінаєв А.В. Лев Троцький і «радянський термідор» /А.В. Мінаєв // Історична панорама: Науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 22-23. – С. 63-95. ==> (АНОТАЦІЯ/SUMMARY).

14. Мінаєв А.В. До питання про «азійський спосіб виробництва» у формаційному підході до історичного процесу / А.В. Мінаєв // Методологія та філософія історії: актуальні питання дослідження та викладання / Під загал. ред. проф. О.І. Сича. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. — Ч. І. — С. 15-36. ==> (АНОТАЦІЯ)

15. Мінаєв А.В. До проблеми термідоріанського етапу Російської революції 1917 року // Історична панорама: Науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – Вип. 25. – С. 72-89. ==> (АНОТАЦІЯ/SUMMARY).

16. Мінаєв А.В., Кушнір І.Б. «Азійський спосіб виробництва» у формаційному підході: слідами дискусій (матеріали наукового семінару кафедри історїї нового та новітнього часу, 24 березня 2017 року) // Історична панорама: Науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – Вип. 25. – С. 146-162. ==> (АНОТАЦІЯ).

17. Мінаєв А. В.  Ідентичність та революція (Рецензія на кн.: Безаров О.Т. Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861-1917 роки): монографія. Чернівці: Технодрук, 2018. 440 с.)  // Історична панорама: Науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. — Вип. 26-27. — С. 235-244.

18. Мінаєв А.В. Науковий текст соціально-гуманітарного дослідження / Методологія та філософія історії: актуальні питання дослідження та викладання / Під загал. ред. проф. О.І. Сича. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. — Ч. ІІ. — С. 70-83.

==> НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ