ПУБЛІКАЦІЇ З ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ (початок)

1. Minajev А. Socialisticka strana Ukrajiny: mezi komunismem a socialni demokracii / A. Minajev // Rudi a ruzovi. Transformace komunistickych stran / Vit Hlosek, Lubomir Kopecek (eds.). – Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2002. – C. 230-250.

2. Мінаєв А.В. До питання про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст./ А.В. Мінаєв, Т.В. Мінаєва // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2007. – Вип. 4. – С. 7-16.

3. Мінаєв А.В. Ґенеза та розвиток соціалістичних ідей в ХІХ – на початку ХХІ ст. (короткий історичний огляд) / А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2007. – Вип. 4. – С. 121-139.

4. Мінаєв А.В. Концепція «радянського термідору» в працях Л. Троцького / А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Рута», 2007. – Випуск 5. – С. 97-121.

5. Мінаєв А.В. Жовтень 1917 р.: переворот чи революція? (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 23 жовтня 2007 р.) / О.І. Сич, А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Рута», 2007. – Випуск 5. – С. 122-135.

6. Минаев А.В. К вопросу о концепции «советского термидора» в работах Л. Троцкого / Минаев А.В.// Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – 2007. — № 1. — С. 133-162.

7. Мінаєв А.В. Проблема об’єктивності в історичному пізнанні (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 13 листопада 2007 р.) / Є.В. Сахновський, А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Рута», 2008. – Випуск 6. – С. 77-89.

8. Мінаєв А.В. Імперіалізм: метаморфози поняття (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 7 березня 2008 р.) /А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Рута», 2008. – Випуск 7. – С. 166 – 181.

9. Мінаєв А. Історична наука та освіта в інформаційному суспільстві: наукові семінари кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ в 2008 – 2009 н. р. / Є. Сахновський, Г. Скорейко, А. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 8. – С. 169 – 181.

10. Минаев А.В. Проблема отчуждения в современном обществе: предпосылки и проявления (на примере высшей школы Украины) / А.В. Минаев // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 11. — С. 142-168.

==> до сторінки ПУБЛІКАЦІЇ З ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ (продовження)

==> назад до НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ