ПРО МЕНЕ

А.В. Мінаєв

Андрій В’ячеславович Мінаєв народився 19 листопада 1975 р. в місті Чернівці у родині службовців.

У 1993 р., (через рік після закінчення Чернівецької СШ №2), з другої спроби поступив на історичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, який і закінчив у 1998 р., отримавши диплом з відзнакою (спеціальність – «Всесвітня історія»). Того ж року прикріпився до кафедри всесвітньої історії та політології (згодом — історії нового та новітнього часу) у якості здобувача для написання кандидатської дисертації.

Протягом 1998-2002 рр. працював у Чернівецькій ЗОШ № 42 (в 1998-1999 рр.), Чернівецькій гімназії №2 (в 1999 р. за сумісництвом), Чернівецькому кооперативному економіко-правовому технікумі (з 2000 р. — коледж), Чернівецькій філії Міжрегіональної академії управління персоналом (в 2002-2003 рр. за сумісництвом).

У вересні 2002 р. прийнятий на роботу на кафедру історії нового та новітнього часу, де і працює станом на сьогодні (в 2002-2007 рр. — на посаді асистента; з листопада 2007 р. переведений на посаду доцента).

З 2006 р. — відповідальний секретар збірника наукових статей «Історична панорама».

31 березня 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Молодіжний рух в другій половині 60-х рр. ХХ ст. в країнах Західної Європи та США: ретроспективний аналіз» за спеціальністю 07.00.02 — всесвітня історія у спеціалізованій вченій раді Д76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

9 листопада 2010 р. Міністерством освіти і науки України А.В. Мінаєву присвоєно атестат доцента.

Одружений (з 17 грудня 2004 р.).

Дружина — Тетяна Василівна Мінаєва — асистент кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ ім. Ю. Федьковича.