Дисертація

31 березня 2006 р. А.В. Мінаєв захистив кандидатську дисертацію на тему: “Молодіжний рух в другій половині 60-х рр. ХХ ст. в країнах Західної Європи та США: ретроспективний аналіз” за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія у спеціалізованій вченій раді Д76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 

ДИВ.: АНОТАЦІЮ/SUMMARY

На цій сторінці автором викладено тексти автореферату та самої дисертації для загального безкоштовного ознайомлення у наукових та навчальних цілях. У разі використання викладених матеріалів посилання на них є обов’язовим.

==> Автореферат.

Повний текст:

==> Титульний лист.

==> ЗМІСТ.

==> ВСТУП.

==> РОЗДІЛ 1.

==> РОЗДІЛ 2.

==> РОЗДІЛ 3.

==> РОЗДІЛ 4.

==> ВИСНОВКИ.

==> СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.


==> ВСЯ ДИСЕРТАЦІЯ В ОДНОМУ ФАЙЛІ <==