НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

1. Документи та матеріали з історії міжнародних відносин періоду холодної війни / Укл.: О. І. Сич, А. В. Мінаєв. – Чернівці: Рута, 2008. – 48 с.

2. Доба «холодної війни»: основні тенденції світового розвитку: Навчальний посібник / Сич О.І., Мінаєв А.В. – Чернівці: Рута, 2008. – 72 с.

3. Молодіжний радикалізм другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Західної Європи та США: Конспект лекцій. – Частина І / Укл.: А.В. Мінаєв. – Чернівці: Рута, 2008. – 44 с.

4. Сич О.І., Мінаєв А.В. Світ у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: основні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку: Навчальний посібник. – Чернівці: Наші книги, 2010. – 200 с.

5. Навчально-методичні матеріали до курсу історії країн Західної Європи та Північної Америки (новітній період) / Укл.: О. І. Сич, А. В. Мінаєв. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 80 с. 

6. Вступ до методики викладання історії в школі: консп. лекції / уклад.: А.В. Мінаєв, Т.В. Мінаєва. — Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. — 20 с.

==> НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ