До проблеми термідоріанського етапу Російської революції 1917 року

Мінаєв А.В. До проблеми термідоріанського етапу Російської революції 1917 року // Історична панорама: Науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – Вип. 25. – С. 72-89.

АННОТАЦИЯ/SUMMARY

Андрій Мінаєв

До проблеми термідоріанського етапу Російської революції 1917 року

У даній статті автор розглядає поняття “термідор” та “термідоріанський етап” в контексті історії Російської революції 1917 року. Зокрема, в статті міститься огляд історичних умов появи цих понять в науковій та політико-публіцистичній літературі та їх застосування до радянської історії, визначення основних аспектів проблеми термідоріанського етапу Російської революції (таких як характер революції, еволюція соціально-економічного та політичного змісту постреволюційного режиму, хронологічні межі цього етапу), а також окреслюються основні підходи до проблеми.
Ключові слова: Російська революція 1917 року, більшовизм, Радянський Союз, термідор, термідоріанський етап, реакція, контрреволюція.

 

Andriy Minaev

The Problem of the ‘Thermidorian’ Phase of the Russian Revolution of 1917

This article describes the origins and key policies of the ‘Thermidor’, the ‘Thermidorian’ phase and its declining aftermaths for the 1917 Russian Revolution. Noteworthy, the author delves into the historical background and gradual development of the ‘Thermidorian’ phenomenon emergence in academic literature and political journalism and their impact on the course of the ‘Thermidorian’ phase of the 1917 Russian Revolution, namely, the roots and nature of the Revolution; the evolution of social, economic and political processes in the post-revolution period;
chronological framework of the given event. Furthermore, the author discloses fundamental approaches to investigating the ‘Thermidor reaction’ – the problem under study.
Keywords: the 1917 Russian Revolution, Bolshevism, the Soviet Union, Thermidor, Thermidorian’ phase, Thermidor reaction, counterrevolution.

ЧИТАТИ/СКАЧАТИ ТЕКСТ СТАТТІ