andrmin

До питання про «азійський спосіб виробництва» у формаційному підході до історичного процесу

Боевые потери РФ в Украине (на 21.04.2023) Мінаєв А.В. До питання про «азійський спосіб виробництва» у формаційному підході до історичного процесу / А.В. Мінаєв // Методологія та філософія історії: актуальні питання дослідження та викладання / Під загал. ред. проф. О.І. Сича. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. — Ч. І. — С. 15-36.    Теза […]

ПУБЛІКАЦІЇ З ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ (початок)

1. Minajev А. Socialisticka strana Ukrajiny: mezi komunismem a socialni demokracii / A. Minajev // Rudi a ruzovi. Transformace komunistickych stran / Vit Hlosek, Lubomir Kopecek (eds.). – Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2002. – C. 230-250. 2. Мінаєв А.В. До питання про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст./ […]

ПУБЛІКАЦІЇ З ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ (продовження)

==> до сторінки ПУБЛІКАЦІЇ З ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ (початок) 11. Сич О.І., Мінаєв А.В. Новітня історія: зміст поняття та хронологічні межі (науковий семінар кафедри історії нового та новітнього часу, 9 жовтня 2012 р) // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 15. – С. 141-153.  12. […]

Лев Троцький і «радянський термідор»

Мінаєв А.В. Лев Троцький і «радянський термідор» / А.В. Мінаєв // Історична панорама: Науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 22-23. – С. 63-95. АННОТАЦИЯ/SUMMARY Андрій Мінаєв Лев Троцький і «радянський термідор» У даній статті автор досліджує історичні умови виникнення концепції «радянського термідору» та її еволюцію в другій половині 20-х – 30-х […]

Поняття «субкультура» та «контркультура» в контексті молодіжного протесту другої половини 60-х pp. XX ст. в країнах Західної Європи та США

Мінаєв А.В. Поняття «субкультура» та «контркультура» в контексті молодіжного протесту другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Західної Європи та США /А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 3. – С. 72-85. АННОТАЦИЯ/SUMMARY Андрей Минаев Понятие «субкультура» и «контркультура» в контексте молодежного протеста второй […]

Молодіжний рух в другій половині 60-х рр. ХХ ст. в країнах Західної Європи та США: ретроспективний аналіз

АНОТАЦІЯ: Мінаєв А.В. Молодіжний рух другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Західної Європи та США: ретроспективний аналіз. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2005. У дисертації здійснено комплексне дослідження молодіжного руху другої половини 60-х рр. ХХ […]

ПРЕДЧУВСТВИЕ…

Андрей МИНАЕВ ПРЕДЧУВСТВИЕ… Предчувствие беды. Предчувствие огня. Предчувствие дождя, Прорвавшего все хляби, Покрывшей мир воды И в полудрёме яви В неявном ваби-саби Доставшей и меня. Предчувствие ночей. Предчувствие борьбы. Предчувствие очей, Закрывшихся до срока. Предчувствие своей Зарывшейся глубоко Вдоль Запада-Востока Растерянной судьбы. Предчувствие надежд. Предчувствие преград. Предчувствие невежд, Предчувствие платонов, Ославленных невест, Осмеянных законов, И […]

Технологии манипуляции сознанием в украино-российской войне

Андрей МИНАЕВ ТЕХНОЛОГИИ МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ В УКРАИНО-РОССИЙСКОЙ ВОЙНЕ Наверное, практически каждому из нас, граждан Украины, имеющих в России родственников, друзей и просто знакомых, пришлось пережить в последние несколько месяцев острый психологический шок, когда эти близкие и родные люди внезапно заговорили с нами на языке национальной снисходительности и превосходства, а то и нетерпимости и открытой вражды. […]

ПОП И СОБАКА

ПОП И СОБАКА У попа была собака, он любил ее как мог. Она съела кусок мяса. Не простил, ведь он не Бог. В миг, когда сей зверь коварный откусил мясца кусок, Душу запятнав убийством, поп на Ад себя обрек: Смерть содеяв над собачкой, в темный лес он труп сволок… Вопреки постам-молитвам замолить поп грех не […]

Мы — это всплеск нашей тяги к познанию…

Мы — это всплеск нашей тяги к познанию, Хаос пропущен сквось слой дефиниций, Кто ты? Плевок на лице Мироздания, Завтра же стертый незримой десницей? Миг затеряется средь бесконечностей, Время не сдержит пространства плотина… Личность, влекомая волнами вечности, В ней растворится, пусть наполовину. Кто ты, пловец? Парусами и вёслами Русло забито, так камо грядеши? Путь измеряется […]