ПУБЛІКАЦІЇ З ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ

1. Minajev А. Socialisticka strana Ukrajiny: mezi komunismem a socialni demokracii / A. Minajev // Rudi a ruzovi. Transformace komunistickych stran / Vit Hlosek, Lubomir Kopecek (eds.). – Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2002. – C. 230-250. ==>

2. Мінаєв А.В. До питання про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст./ А.В. Мінаєв, Т.В. Мінаєва // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2007. – Вип. 4. – С. 7-16. ==>

3. Мінаєв А.В. Ґенеза та розвиток соціалістичних ідей в ХІХ – на початку ХХІ ст. (короткий історичний огляд) / А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2007. – Вип. 4. – С. 121-139. ==>

4. Мінаєв А.В. Концепція «радянського термідору» в працях Л. Троцького / А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Рута», 2007. – Випуск 5. – С. 97-121. ==>

5. Мінаєв А.В. Жовтень 1917 р.: переворот чи революція? (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 23 жовтня 2007 р.) / О.І. Сич, А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Рута», 2007. – Випуск 5. – С. 122-135. ==>

6. Минаев А.В. К вопросу о концепции «советского термидора» в работах Л. Троцкого / Минаев А.В.// Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – 2007. — № 1. — С. 133-162.

7. Мінаєв А.В. Проблема об’єктивності в історичному пізнанні (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 13 листопада 2007 р.) / Є.В. Сахновський, А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Рута», 2008. – Випуск 6. – С. 77-89. ==>

8. Мінаєв А.В. Імперіалізм: метаморфози поняття (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 7 березня 2008 р.) /А.В. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Рута», 2008. – Випуск 7. – С. 166 – 181. ==>

9. Мінаєв А. Історична наука та освіта в інформаційному суспільстві: наукові семінари кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ в 2008 – 2009 н. р. / Є. Сахновський, Г. Скорейко, А. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 8. – С. 169 – 181. ==>

10. Минаев А.В. Проблема отчуждения в современном обществе: предпосылки и проявления (на примере высшей школы Украины) / А.В. Минаев // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 11. – С. 142 – 168. ==>

11. Сич О.І., Мінаєв А.В. Новітня історія: зміст поняття та хронологічні межі (науковий семінар кафедри історії нового та новітнього часу, 9 жовтня 2012 р) // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 15. – С. 141-153. ==>

12. Минаев А.В. В поисках коммунизма (Рец. на кн: Ильченко С. Другим путем. Мир придет к коммунизму — это не выдумка Маркса. — М., 2013) / Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 18. – С. 108-126. ==>

==>НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Оставить комментарий